Privatumo nuostatos

Mes norime sąžiningai ir teisėtai tvarkyti jūsų asmens duomenis, todėl šiose Privatumo nuostatose pristatome:

 • kokius jūsų asmens duomenis tvarkome
 • kokiais tikslais juos tvarkome
 • kiek laiko saugome
 • ir kitą jums aktualią informaciją

 

Kviečiame atidžiai perskaityti šį dokumentą, kadangi kiekvieną kartą lankydamiesi www.twb.lt  interneto svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį tam naudojate, ar naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose Privatumo nuostatose. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome mūsų svetainėje nesilankyti.

Ši Privatumo politika gali keistis be atskiro pranešimo, todėl prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje.

 

Jūsų duomenų valdytojas:

UAB „TWB Logistics“

Juridinio asmens kodas: 305545025

Buveinės adresas: V. Pietario g. 8-1A, LT-03125 Vilnius

Tel : +370 698 83393

El. paštas: info@twb.lt

 

Kodėl ir kokius duomenis apie jus renkame?

Siekdami atsakyti į jums iškilusius klausimus apie mūsų teikiamas paslaugas ar/ir jų tikslias kainas bei reaguoti į jūsų paliktą atsiliepimą galime rinkti šiuos duomenis:

Vardą, pavardę

Elektroninio pašto adresą

Telefono numerį

Įmonės, kurioje dirbate, pavadinimą

Vykusią komunikaciją (svetainėje ir elektroniniu paštu).

 

Visi šie duomenys yra naudojami tam, kad jūs gautumėte kuo išsamesnį atsakymą į pateiktą užklausą ar atitinkamą reakciją į atsiųstą atsiliepimą.

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Mes saugosime jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas.

Jūsų asmeniniai duomenys, naudoti aukščiau nurodytais tikslais, saugomi ne daugiau nei 2 metus.

 

Jei nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu aukščiau nurodytais tikslais, negalėsime jus suteikti reikalingos informacijos.

 

Kokiais atvejais perduodame jūsų duomenis trečiosioms šalims?

Įstatymų numatyta tvarka turime teisę jūsų asmens duomenis perduoti tvarkyti trečiosioms šalims tais atvejais, kai jos yra atsakingos už tam tikrų funkcijų, kurios yra būtinos sklandžiai paslaugai suteikti, vykdymą. Tai gali būti IT specialistai, duomenų centrų, debesijos paslaugų tiekėjai, duomenų bazių programinės įrangos teikėjai ar pan.

 

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis;
 • atšaukti savo sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti, kad duomenys būtų perkelti;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje ada.lt);
 • nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu.

 

Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@twb.lt